Informatiesite over natuurbegraven in Nederland en België
 

NatuurgrafShadow

20090725_eppingwerkstage 277

Grafmarkering

Afhankelijk van het type natuurbegraafplaats is er wel of geen grafbedekking en/of grafmarkering mogelijk. Zo’n grafmonument kan een eenvoudig naambord zijn of een door een kunstenaar vormgegeven sculptuur. In plaats van steen dat de eeuwen trotseert, gaat de voorkeur uit naar het ‘tijdelijke’ hout.

Hout, bij voorkeur onbehandeld en inheems, gaat prachtig op in het landschap om uiteindelijk te vervagen. Zo wordt het graf teruggegeven aan de natuur en kan die natuur zich vrij blijven ontwikkelen.

Het maken van het graf

Het maken van een graf gebeurt zorgvuldig. Staan er bomen in de buurt dan worden de wortels deskundig gesnoeid. Zo’n boom krijgt daarna een paar jaar rust om te herstellen. Bij de aanplant van struiken of bomen valt altijd de keuze op inheemse, van oorsprong in Nederland en België groeiende, beplanting. Ook komt de bovenste zadenrijke plag weer terug op het graf.

Tuinieren of veldboeket

Veel nabestaanden willen iets persoonlijks doen bij een graf. Soms zijn daar mogelijkheden voor. Het zelf aanbrengen van beplanting is een optie waarbij valt te denken aan bollen, kruiden en mossen die van nature in die regio voorkomen.
Een veldboeket is ook een mogelijkheid. Dat komt meestal plat op het graf te liggen of krijgt een plaats in een houten vaas.

Afstand tussen de graven

Naast individuele graven behoren ook familie- en generatiegraven tot de mogelijkheid. De afstand tussen de graven kan verschillen. Uitgangspunt bij het natuurbegraven is niet alleen de verbinding met de specifieke grafoppervlakte maar vooral met het hele omliggende natuurgebied. Niet iedereen kiest daarbij voor een grafmarkering.

Een graf terugvinden

Het terugvinden van een ongemarkeerd graf kan altijd eenvoudig via landmeetkunde, GPS-apparatuur of met een chip die mee het graf in gaat.