Informatiesite over natuurbegraven in Nederland en België
 

DiversiteitShadow

Hoe ziet een natuurbegraafplaats er uit?

Een natuurbegraafplaats ligt niet vanzelfsprekend in een bosgebied. Vrijwel ieder landschap is er voor geschikt. In Engeland bijvoorbeeld ligt minder dan 10% in een bosrijke omgeving. Vaker gebeurt het dat voormalige agrarische locaties een herbestemming krijgen als natuurbegraafplaats. 

De drie onderstaande voorbeelden illustreren de diverse inrichtingsprincipes. Op de schaal van cultuur naar natuurlijk nemen ze verschillende plaatsen in. Op één begraafplaats komen soms tegelijkertijd verschillende inrichtingsprincipes voor. Dat is gunstig want hoe meer variatie, hoe beter voor de natuur en hoe meer keuzemogelijkheid.

staalkaarbos

Bos

Hier is het uitgangspunt een bestaand bos met een boom-, struiken- en kruidenlaag. Graven liggen rondom of onder bestaande bomen, afhankelijk van hun groeiplaats. Geborgenheid wordt geboden door het overkoepelende bladerdek.

Bij een natuurbegraafplaats in het bos is geen sprake van het creëren van nieuwe natuur, hier draait het met name om het conserveren van natuur en het verhogen van de natuurwaarde.

staalkaartgrasland

Grasland

Grassen en wilde bloemen vormen hier de beplanting. Zowel voor het oog (beweging, lichtval) als voor het oor (zacht ruisen) zorgen ze voor extra kwaliteit. In deze bloemrijke beplanting voelen muizen, wezels en vogels met grondnesten zich thuis. Aandachtspunt is wel dat  de beplanting slechts éénmaal per jaar wordt gemaaid of door schapen wordt begraasd.

Het vastgestelde ontwerp geeft de plaats van de graven aan. Een strak lijnenspel bepaalt de ligging van de paden die de toegankelijkheid bevorderen. Vanaf het moment dat er een grafmarkering van bomen en struiken verschijnt, ontstaat langzaam maar zeker een bos.

 backtonature

Terug naar de natuur

Om optimaal één te worden met de natuur groeit hier een sterk wisselende beplanting van inheemse kruiden, struiken en bomen. De ontwikkeling van de natuur is hier belangrijker dan de wensen omtrent toegankelijkheid, sfeer en verschijningsvorm van die natuur. Die verschijningsvormen zijn daarom divers en kunnen uit heide, wildernis of bos bestaan.

Hier ontbreekt een specifieke grafmarkering omdat het graf onderschikt is aan de natuur. De naam van de overledene is te vinden op een centraal gelegen punt.