Informatiesite over natuurbegraven in Nederland en België
 

Definitie & belevingShadow

15juli 162

“Natural burial’’ is a term used to describe the burial of human remains where the burial area creates habitat for wildlife or preserves existing habitat which are rich in flora and fauna. Where a funeral precedes such burial, it would seek to minimize environmental impact.

(Ken West, Carlisle. 
Oprichter eerste natuurbegraafplaats Engeland in 1993
)
 

Definitie

Natuurbegraven betekent eeuwigdurende rust in de schoonheid van de natuur. Op een plek die bij u past. 

Bij natuurbegraven creëert de begraafplaats nieuwe natuur of beschermt en stimuleert het bestaand natuurgebied. De voorafgaande uitvaart belast het milieu zo min mogelijk.

Beleving

Na de dood, ook een natuurlijke gebeurtenis, hopen veel mensen op een of andere manier voort te leven in de natuur. Centraal bij deze symbolische onsterfelijkheid staat de verbintenis met de natuur. Die natuur wordt gezien als een stroom van leven die het kortstondige bestaan van het individu overstijgt.

Uitgangspunten

De drie belangrijke uitgangspunten bij natuurbegraven zijn:

  • het creëren van nieuwe en het stimuleren van bestaande natuur
  • het minimaal belasten van het milieu
  • aandacht voor de kringloopgedachte

Een natuurbegraafplaats is voor iedereen. Desgewenst kan een individueel graf gewijd worden of is er de mogelijkheid van graforiëntatie naar elke plaats van betekenis. Voor nabestaanden biedt natuurbegraven meer keuze in de vorm van een groene en zinvolle uitvaart. Belangrijk is dat door natuurbegraven het natuuroppervlak toeneemt en de uitstoot van CO2 daalt.